Vardal IF er en breddeklubb hvor ressursene hovedsakelig linkes mot yngres avdeling.

Vardal IF har i dag lag i de fleste aldersgrupper både for jenter og gutter, og ønsker å ha et godt sportslig tilbud for fotballspillere i alle aldersgrupper.

Vardal IF ønsker også å være en klubb der talentene og de som er villig til å satse maksimalt blir ivaretatt.

Vardal IF ser integrering og miljøskapende arbeid som en av naturlig del av våre hovedoppgaver innen idretten.

Vardal IF er en klubb hvor driften er nesten 100 % finansiert på dugnad. Det er derfor viktig at det skapes gode holdninger til det å delta – være med og dra lasset. Noen dugnader er kartlagt på forhånd, mens andre kommer brått på. Det er det vanskelig å planlegge/styre.

Vardal IF er en klubb for ALLE. Alle barn som ønsker å spille for klubben er velkommen til dette. Retningslinjene for rekruttering i de forskjellige årstrinn er oppsummert i rekrutteringsplan.

Vardal IF ønsker med denne sportsplanen og gi det sportslige apparatet rundt lagene et arbeidsverktøy, og en rettesnor til bruk i trenings- og organiseringssammenheng.

Les hele Vardal Idrettsforening sin sportsplan i vedlagt vedlegg.