Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Vardal IF ønsker også å pålegge alle spillere og tillitsvalgte å skrive under på NFF`s Fair Play-kontrakt. (Se vedlegg).
 
Fair play kontrakten er en førende holdningskontrakt, og kan inneholde følgende punkter med forslag til sanksjoner:
 
  • Ikke å høre etter/ukonsentrert = advarsel, 5min på sidelinja, må også be spillegruppa om unnskyldning.
  • Mobbing (dette er svært alvorlig) = tas med spiller, ved gjentatte ganger gir laglederen/treneren beskjed til foreldrekontakten som tar dette med foreldrene og eventuelt sportslig utvalg. Straff ved mobbing = alt fra 5min. utestengelse fra trening og kamp, til straff fra klubb.
  • Negativ språkbruk til spillere, trenere eller andre rundt laget = straff fra 5min. til at vedkommende blir sendt hjem fra trening. Kontakt med klubben ved gjentagelse, deretter samtale med foreldre og spiller.
Det er til enhver tid trener, lagleder og foreldrekontakt sitt ansvar at dette håndheves.