Medlemskontigent

Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekker bl.a forsikring i Idrettforbundet. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for hodestøtte fra Idrettsforbundet. Det betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet beregnet etter antall medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent. Vi håper derfor så mange som mulig registrerer hele familien. Husk da å registrere navnet på alle familiemedlemmer ved registrering av medlemskontingent.* Medlemskontingenten betales normalt innen 20.02. hvert år.

Ta kontakt på sms til Arnstein Bakke på tlf 401 99 594 med navn og fødselsdato hvis dere ønsker og støtte Vardal I.F i 2022

 

Spilleravgift

Alle aktive spillere må også betale spilleravgift. Denne betales en gang om våren og en gang om høsten.

NB! Tilgang til betaling av spilleravgift vår 2022 

Medlemskontigent 2022

  • Tillitsvalg/støttemedlem  - kr 300,-
  • Trener/lagleder - kr 100,-
  • Æresmedlem - kr 0,
  • Junor/Seniorlag/Ungdomslag 13-16 år/Barnelag - kr 600,-

Familiemedlemsskap  - kr 750,-

Spiller/treningsavgift 2022 første halvår

  • Senior herrer - Kr 1750,
  • Damelag/Junior/Ungdom 13-16 år - Kr 1440,-
  • Gutter/Jenter 9-12 år - Kr  790,-
  • Gutter/Jenter 7-8 år - Kr  790,-
  • Gutter/Jenter 6 år- GRATIS

Praktisk informasjon

Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Kontingenten dekker blant annet forsikring av spilleren og det er derfor viktig at denne blir betalt.

* Familiemedlemskap beregnes automatisk, slik at uansett hvor mange personer dere er i familien blir prisen maksimalt 750 kroner.