• Kick off for alle lag


    Torsdag 19. August kl. 17.30


Klubben

KICK OFF ble endelig gjennomført 19 august 2021 med stor deltagelse på Vardal Idrettspark

Les mer

Breddefotballen er gjenåpnet, covid 19 reglene gjelder fortsatt.

Les mer

ÅRSMØTE I VARDAL IF ONSDAG 2. JUNI kl. 18.00 HOLDES DIGITALT

Les mer

TRENERFORUM GJENNOMFØRT I VARDAL IF

Les mer

TINE fotballskole 21-23 juni 2021

Les mer

Ny Styreleder Vardal IF

NY STYRELEDER I VARDAL IF Pål Tangen overtok som ny styreleder i Vardal IF den 1. desember 2020.
Les mer

Ny Sportslig leder i Vardal IF

NY SPORTSLIG LEDER I VARDAL IF
Les mer

Trenings/spilleravgift 2021

Les mer

Oppdaterte koronavettregler

Oppdaterte koronaregler
Les mer

Ny kurs i Vardal IF

Arbeidsmøte
Les mer

Nytt Æresmedlem

Eli Marita Haugen fikk overrakt beviset på at hun er nytt æresmedlem i Vardal I.F av leder Marit Stensby på årsmøte 2020. Eli Marita har gjort en fremragende jobb i klubben i mange år med mange forskjellige verv. Klubben gratulerer så mye.
Les mer

Fellesdugnad for oss alle i Vardal IF

Les mer

Åpning av Idrettsparken

Fra 1. juni kan man spille fotball igjen.
Les mer

Informasjon om delvis åpning av Vardal Idrettspark

Styret har i styremøte i kveld, 06.04.20, vedtatt å delvis åpne idrettsplassen for organisert trening. Dette gjelder kun for medlemmer i Vardal, og skal organiseres etter smittevernreglene fra NFF og NIF. (Se eget skriv). Om vi ser at smittevernreglene blir brutt, stenger vi helt ned igjen for all aktivitet. Åpningen blir som følger: Banen deles i fire, og det kan da være fire spillere + en trener på hvert felt. Alle spillere under 15 år må ha med en voksen på feltet. Den voksne har ansvar for at smittevernreglene følges. Banen er åpen og organisering og banefordeling avtales av trenere med Vegar Fuglerud. E-post: vegafugl@frisurf.no, mobil: 41268599. Sportshytta og garderober er utilgjengelig for alle, bortsett fra trener/lagleder som må hente og legge på plass utstyr. All trening er frivillig, men for at trening skal gjennomføres, må trener være til stede, og ha ansvaret. Sportslig hilsen fra styret i Vardal
Les mer

Årsmøte Vardal IF, 25. juni 2020

Saker meldes til leder@vardal.no innen 11. juni 2020
Les mer

Kort referat fra årsmøtet 21.03.2019

Torild Svendsen ble utnevnt til nytt æresmedlem.
Les mer

Bruk våre sponsorbedrifter!

Det hadde kostet kr. 3000,- mer å spille fotball i Vardal pr spiller pr år uten våre gode støttespillere! Bruk dem slik at de støtter våre spillere og anlegg også i fremtiden!
Les mer

Årsmøte Vardal IF 2020

.
Les mer

Vinnere i høstlotteriet 2018

.
Les mer

100-års jubileum på Vardal

Høytidelig festmiddag fredag 17.august og jubileumsaktiviteter på selve dagen lørdag 18.august.
Les mer