Vardal IF er en foreldredrevet klubb, og mye av inntektene kommer fra medlemskontingent, spilleravgift og ulike dugnader. Det er derfor viktig at det skapes gode holdninger til det å delta og være med "å dra lasset".

I tillegg kommer inntekter fra utleie av klubbhytta og kunstgressbanen godt med.

Noen dugnader er kartlagt på forhånd, mens andre kommer brått på. Foreldrekontaktene har ansvaret for å fordele/sette opp lister for deltagelse på dugnader. Vi håper at alle bidrar så godt de kan slik at dette blir gjennomført som avtalt.

I vedlegget "årshjul" under, kan du se våre faste dugnader. I tillegg vil kanskje noen lag har egne dugnader til inntekt for sitt eget lag i forbindelse med deltagelse på cuper ol.

Les mer om Vardals grasrotandel