Lørdag 28. november ble det holdt ett arbeidsmøte på Vardal. Målet med møte var å stake ut hvilken kurs Vardal IF skal satse på framover. Deltagere på møte var følgende: Marit Stensby (avtroppende styreleder), Pål Tangen (påtroppende styreleder), Jan Erik Haugom (nestleder), Torild Svendsen (avtroppende sportslig leder), Per Frode Andreassen (påtroppende sportslig leder), Sebastian Stegane (trenerkoordinator), Harald Kverne (kandidat daglig leder), Bent Eliassen (kasserer), Vegar Fuglerud (styremedlem), Are Bugge (styremedlem), Arnstein Bakke (sponsoransvarlig) var forhindret i å møte.