Når foreligger det oppdaterte rammeverket for fotballen, som er basert på de nasjonale retningslinjene som gjelder fra 16.april.
 
Utskriftsvennlige versjoner: 
Fotballens koronavettregler pr. 16. april, A0
Fotballens koronavettregler pr 16. april, A3
 
Når det nå åpnes for kamper på tvers av klubbgrenser i sammen kommune ønsker vi å forsterke rammene rundt kampavviklingen, og ber klubber og lag sette seg inn i kapittelet om kampgjennomføring i  Fotballens koronahåndbok og denne plakaten: 
 

 
Utskriftsvennlig versjon:
Sjekkliste for kampgjennomføring
 
- NFF sentralt og alle kretsene jobber iherdig med å planlegge og legge til rette for aktivitet ut over våren innenfor de rammene som er satt av myndighetene. Det er store forskjeller mellom kommuner og klubber rundt om i landet vårt hvor noen har hatt mye aktivitet mens andre ikke hatt samme mulighet på bakgrunn av situasjonen vi har stått og står oppe i. Vi oppfordrer alle klubbene til å sette seg godt inn i rammeverket og samtidig ta kontakt med sin lokale krets dersom det skulle være noe som er uklart, sier Kristoffer Vatshaug, fagansvarlig klubbutvikling i NFF.