Vardal IF ved styret har gleden av å informere om at vi reduserer trenings/spilleravgiften for inneværende år med kr 300 i barnefotballen, kr 400 i ungdomsfotballen og kr 500 blant seniorene.

www.superinvite.no/#/invition/5043553b7018eb5255510c3b9d2c8c88

Det vil bli aktualisert på første forfall som vi har satt til 01.05.2021. Eventuell rabatt på høst terminen vil vi komme tilbake til. Medlemsavgift holdes uforandret.