TRENERFORUM 1 og 2 er gjennomført i Vardal IF.
Over to kvelder har det blitt gjennomført Trenerforum i Vardal IF med stor iver og deltagelse. Gode tilbakemeldinger fra deltagere viser at dette var ett savnet og nødvendig tema.
Takk til sportslig utvalg for vel gjennomførte temakvelder.