Vi har i 2017 hatt et fruktbart samarbeid med Vardal på J-14 og J-15 og dette har vi lyst å utvide med tanke på neste sesong. Dette vil gjelde alle ungdoms og seniorlag og vil bli et fint tilbud der vi samler store deler av jentefotballen i Gjøvik. Ideen er større treningsgrupper, dyktige trenere noe vi er overbevist om vil gi enda bedre tilbud til alle fotballjenter, uansett nivå. En egen sportslig leder er et annet virkemiddel vi har tro på.

Det er satt av tid til en kick-off for samarbeidet i Campus Arena søndag 5. november 16.30-19.00.

Mer informasjon kommer når alle praktiske ting er på plass.

 

På vegne av Vardal IF og Vind IL:
Torild Svensen og Tone Pettersen Sæther