Oppfordrer alle lag til å oppdatere kontaktinformasjon og treningtider på sine lag.

Dersom noe har behov for bistand kontakt Sara Brenden (sara.brenden@nammo.no) eller May Andersen (may.chr.andersen@gmail.com).