Det vil først bli kurs for 5er og 7er fotball kl 17.30, deretter vil det bli kurs for de som ønsker å dømme 9'er fotball.

For å dømme 5er og 7er må du fylle 13 år i 2019 eller være eldre.

De som ønsker å dømme 9er tar kontakt med undertegnede. Du må fylle 15 år i 2019 eller være eldre. Kan være greit å ha litt erfaring fra 5er og 7er fotball.

Det vil bli sendt ut e-post til lagledere/trenere/foreldrekontakt på de lag dette gjelder, håper dere informerer spillerene om kurset.

Spørsmål rettes til dommerkoordinator Jan Erik Haugom enten på jehaugom@online.no eller mobil 98856340.