«Arne har gjort en fremragende jobb for klubben gjennom en årrekke!», sa avtroppende leder Britt Henriksen, her sammen med nestleder Anders Koldem og Arne.

Arne har bidratt i klubben helt siden 80-tallet. Han er en allsidig mann og har hatt en rekke oppgaver i klubben. Han har vært deltager i forballstyret, trener, oppmann, økonomiansvarlig, nestformann, revisor og dugnadsansvarlig.

Han var med i den første utredningen for å se på muligheten for kunstgressbane på Vardal. Han er fremdeles en viktig ressurs i Vardal, og i vinter har vi blant annet sett han bak rattet når han sørger for at vi andre kan komme til "dekket bord" og snøfri kunstgressbane til vintertrening. Han blir nok også å finne på sidelinja når herrelaget er i gang med sesongen.

Selv om dialekta ikke skulle tilsi det, er det ingen tvil om at han er en ekte Vardalgutt!

Gratulasjoner og takk til Arne fra alle i Vardal!