Marit har vokst opp med VIF og sier bl.a dette om sin bakgrunn og motivasjon:

"Går vel i min fars fotspor, da han var en ivrig supporter og ildsjel i klubben gjennom mange år. Selv har jeg vært håndballspiller i mange år, og også håndballtrener for et par jentelag og et lag for psykisk utviklingshemmede, den tiden Vardal hadde ansvar for det. Jeg satt i styret som dugnadsansvarlig for en del år tilbake, og begge sønnene mine har spilt fotball i Vardal. Jeg har lyst til å bidra til at Vardal skal være en klubb hvor aktive, foreldre og andre involverte trives og har det sosialt og morsomt sammen gjennom idretten. At «plassen» skal være et møtested for barn og ungdom i Hunndalen hvor de får et tilbud som inkluderer alle."

Godt sagt Marit! Velkommen tilbake! 

Vi takker samtidig Britt Henriksen hjertelig for godt utført jobb som styreleder, og heldigvis blir Britt med oss i andre roller fremover! 

Vi trenger alle bidrag, små som store, skal vi få VIF til å gå rundt på en god måte!

Heia Vardal!

Mvh VIF v/styret