Oversikten finner du på www.cupinvite.com

Laglederne og trenerne i Vardal IF har tidligere fått invitasjoner til turneringer gjennom Superinvite-CupManager løsningen, og det håper vi har vært til stor nytte.

Nå har vi lansert en egen portal, der laglederne helt enkelt kan søke opp turneringer som er relevante for dem og deres lag. Oversikten finner du på www.cupinvite.com 

Vi kommer fortsatt til å sende invitasjoner til relevante turneringer en stund fremover, men på sikt ønsker vi at www.cupinvite.com portalen skal overta for invitasjonene laglederne og trenerne får i
dag.

Hilsen Superinvite cupmanager