Det var et sterkt trenerteam som ble presentert: Hovedtrener Atle Maurud presenterte Frode Sørbye og Geir Bjerke som nye trenere i teamet, og fra før er det klar at Tom Svae vil bidra inn mot et fjerdedivisjonslag. I tillegg vil Lars Erik Lundberg, Thor Lindberg, Terje Wullum og Kent Brenden bidra inn på treningssiden. Med flere trenere å spille på, skal vi klare å holde god treningskvalitet og få gode nok kamparenaer for alle spillere - uavhengig av ambisjonsnivå.

For å lykkes med å gi et godt seniortilbud, er vi helt avhengig av å få med oss bredden av spillere, og vi har i planleggingen lagt vekt på å sikre at alle spillerne skal trives. Trond Eric Slettum blir med videre som sosialminister for samarbeidslagene, og vi satser på å skape en gode rammer for samarbeidslagene.. Det er også opprettet et 4. divisjonslag som prioriterer det sosiale rundt fotballen, og alle lag og spillere vil få tilbud om gode treningsfasiliteter. For å bygge en sterk gruppe, ønsker vi at foreldregruppa fra alle klubbene bidrar inn med sosiale tiltak og drift av lagene. 

Vind, Vardal og Gjøvik-Lyn samarbeider om kvinnefotball for å gi et best mulig tilbud til alle fotballspillere i J-17 og i damelagene. Samarbeidet ga gode sportslige resultater i 2018, og til neste år vil vi stille lag i både 3. divisjon, 4. divisjon og et antall J-17 lag etter behov. Vi legger vekt på sosial trivsel og treningskvalitet, og ønsker å skape gode rammer for alle spillere, uavhengig av ambisjonsnivå. For å sikre en tett og god oppfølging av damelagene, vil klubbene etablere et  styre for samarbeidslagene med representanter fra samtlige klubber. Det vil i tillegg bli opprettet et spillerutvalg med representanter fra alle spillergruppene som deltar i samarbeidet.