Fra 1. juni er det åpnet for at man kan spille fotball igjen fra helsemyndighetene.

Konkret betyr dette at man kan trene som vanlig igjen fra 1. juni i aldersgruppene

0-19 år. Gruppene er begrenset oppad til 20 stk pr. gruppe.

Kamper innad i klubben kan også spilles.